Bệnh Cá

Bệnh do Bọ bắp cày

Bệnh do Bọ bắp cày

Chúng bắt cá, đốt cá và hút máu làm cá hương, cá giống chết.

Bệnh do Bọ gạo (Chùm chụp)

Bệnh do Bọ gạo (Chùm chụp)

Bọ gạo nguy hiểm nhất đối với cá bột. 

Bệnh do Giun tròn CAPILARIA

Bệnh do Giun tròn CAPILARIA

Giun Capilaria ký sinh ở ruột cá trắm cỏ, trắm đen, cá trôi, lươn...

Bệnh do Giun tròn PHILOMETRA

Bệnh do Giun tròn PHILOMETRA

Thiệt hại thường xảy ra đối với cá nhỏ, ở cường độ cảm nhiễm 5 – 9 ký sinh trùng có thể làm cá chết. Ký sinh hầu hết ở các loài cá tự nhiên.

Bệnh do Giun tròn đầu móc ACANTHOCEPHALA

Bệnh do Giun tròn đầu móc ACANTHOCEPHALA

Acanthocephala ký sinh trên cá thường gặp một số loài: Acanthocephalus anguiilae, Echinorhynehus trusta, Pomphorhynchus laevis, Neoechinorhynchus rutili, Rhadinorhynchus sp. Ở Việt nam thường gặp loài Acanthocephalus ký sinh ở ruột một số loài cá.

Bệnh do Giun đốt

Bệnh do Giun đốt

Ngành giun đốt ký sinh ở cá không nhiều. Tác hại đối với cá cho đến nay chưa lớn lắm. Bệnh thường gặp là bệnh Pisicolosis.

Bệnh do Trùng bánh xe

Bệnh do Trùng bánh xe

Bệnh thường xuất hiện trên nhiều loại cá

Bệnh do Trùng loa kèn

Bệnh do Trùng loa kèn

Bệnh thường gặp ở loài cá trê, tra, bống tượng, tai tượng, rô phi,... 

Bệnh do Trùng mỏ neo

Bệnh do Trùng mỏ neo

Trùng mỏ neo phân bố hầu như khắp thế giới. 

Bệnh do Trùng quả dưa

Bệnh do Trùng quả dưa

Trùng quả dưa hay còn gọi là bệnh đốm trắng ở giai đoạn không ký sinh.

Bệnh do Trùng roi

Bệnh do Trùng roi

Trùng gây tác hại chính cho cá hương, cá giống.

Bệnh gạo

Bệnh gạo

Bệnh vi bào tử trùng trên cá tra chủ yếu do hai loài nguyên sinh động vật có khả năng hình thành bào tử gây ra. 

Bệnh Lở loét

Bệnh Lở loét

Trong mùa mưa, các ao, hồ nuôi cá thường tích tụ nhiều phù sa, nhiễm bẩn, mùn bã, rác và các chất thải làm ô nhiễm nguồn nước và tiềm ẩn những mầm bệnh cho cá nuôi. 

Bệnh Đốm đỏ

Bệnh Đốm đỏ

Cá bệnh có dấu hiệu ban đầu là kém ăn hoặc bỏ ăn.