CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Nguồn Nhân lực là tài sản quý giá nhất của mỗi doanh nghiệp. Tại HV Pharma, chúng tôi trân trọng sự đóng góp của mỗi thành viên trong công ty. Bằng việc xây dựng môi trường làm việc cạnh tranh và công bằng, cơ hội nghiên cứu và phát triển kỹ năng chuyên môn, lương thưởng và chế độ phúc lợi xứng đáng với nỗ lực của mỗi thành viên, HV Pharma đang xây dựng một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực Nuôi trồng Thủy sản.

1.Hệ thống Lương – Thưởng – Chính sách phúc lợi

  • Hệ thống tiền lương của HV Pharma được xây dựng dựa trên nền tảng lương của thị trường, cạnh tranh với các công ty cùng ngành, phù hợp với yêu cầu và khối lượng công việc thực tế.
  • Xét duyệt tăng lương dựa theo thành tích làm việc của Nhân viên.
  • Thưởng dựa trên hiệu quả làm việc của Nhân viên và Tập thể.
  • Thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Lao động hiện hành về việc trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

2.Chính sách Đào tạo và Phát triển nghề nghiệp

Thành viên HV Pharma được tạo cơ hội tham gia các chương trình Đào tạo & Phát triển nghề nghiệp nhằm phát huy tối đa tiềm năng trong vị trí công việc đang phụ trách.